Dzięki wsparciu firmy GAZ-SYSTEM członkowie naszej organizacji mają szansę uczestniczyć w konferencji ATCE odbywającej się w San Antonio, USA!

Operator Gazociągów przesyłowych (OGP) GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną firmą dla polskiej ekonomii i bepieczeństwa energetycznego. Jej głównym zadaniem jest przesył gazu przez sieci transportowe znajdujące się na terenie całego kraju, aby dostarczyć gaz do sieci dystrybucji oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu gazociągów. GAZ-SYSTEM jako narodowy monopolista na przesył gazu jest głównie odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczestnikom rynku gazowego równego dostępu do sieci przesyłowej. Odpowiada również za utrzymanie, naprawy i rozwój obiektów przesyłowych – jest właścicielem i operatorem wszystkich rurociągów z gazem w Polsce (zarówno przesyłowych, jak i dystrybucyjnych), z wyjątkiem gazociągu jamalsko-europejskiego
GAZ-SYSTEM S.A. nie zajmuje się wyłącznie wewnątrzkrajowym przesyłem gazu – jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A. powstałej w celu wybudowania i późniejszego operowania terminalem LNG w Świnoujściu. Wspomniany wcześniej terminal dywersyfikuje źródła naturalnego gazu, co skutkuje zwiększeniem narodowego bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo są współwłaścicielami i współoperatorami ‘Baltic Pipe’, czyli rurociągu między Polską i Danią.

———————————————————————————

Thanks to courtesy of GAZ-SYSTEM our students will be able to participate in the Annual Technical Conference and Exhibition. We can’t wait to see their relation from the event!

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a strategic company for Poland’s economy and energy security. It’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout the country to supply with gas the distribution networks and final customers connected to the transmission system. GAZ-SYSTEM as national monopolist on the gas transmission is generaly
responsible for providing gas-market participants with equal access to the transmission network. Company is responsible also for maintaining, repairing and developing transmission facilities – Gaz-System owns and operates all gas transmission and distribution pipelines in Poland, except the Yamal–Europe pipeline.
GAZ-SYSTEM S.A. does not deal exclusively with intrastate gas transmission – it owns the company Polskie LNG S.A., set up to build and operate the liquefied natural gas (LNG) terminal at Świnoujście. The LNG terminal is diversifying natural-gas supply sources, which translates into improved national energy security. In addition company is the owner and co-operator of the ‘Baltic Pipe’ pipeline between Poland and Denmark.

wyjazdmin

Comments are closed.

Post Navigation